Cynhadledd Diogelwch Ffordd / Road Safety Conference

Heddiw bu tair disgybl blwyddyn 6 yn cynrchioli’r ysgol mewn cynhadledd diogelwch ffordd yng Ngwesty’r Faenol Fawr, Bodelwyddan. Roedd y tair wedi cymryd rhan mewn gweithdai gan gynnwys reidio beic, sesiwn gwasanaeth ambiwlans a gweithdy drama. Roedd y plant hefyd wedi cael cyfle i defnyddio colur i greu effaith damwain ar y corff. Maent yn edrych mor gredadwy nad wyf eisiau dangos y lluniau unigol! Serch hynny, os edrychwch yn graff ar y llun o’r tair mi welwch ambell i lygad du a chrafiad ar y croen.

Three girls from our Year 6 represented the school at the road safety conference held at the Faenol Fawr Hotel in Bodelwyddan. The three girls took part in a number of workshops including bike riding, a session by the ambulance service and a drama workshop. The children also used make up to create the effect of injuries on the body. They are so realistic that I’m not going to post the individual pictures. However, if you look closely at the pictures you can see a black eye or two and an injury to an arm.