Cynhadledd i rieni a gweithwyr proffesiynol “Oracy and Language – Making the Most of Talk in School” Conference for parents and professionals

Mae ‘STAND North Wales CIC’ yn cynnal cynhadledd un diwrnod “Oracy and Language – Making the Most of Talk in School” ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Bydd y gynhadledd yn cymryd lle ar Ddydd Iau 24ain o Fawrth yng Ngwesty’r Oriel, Llanelwy.

Gweler manylion pellach isod.  Bydd y nifer o leoedd yn gyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin ar ôl derbyn y ffurflenni wedi eu cwbwlhau.

Day Training – Making the most of Talk in School – English (1)

STAND North Wales CIC are hosting an “Oracy and Language – Making the Most of Talk in School” one-day conference for parents and professionals to attend.
The conference is taking place on Thursday 24th March and will be held at Oriel House, St. Asaph.
See further details above.  There are a limited number of spaces available, which will be allocated on a first come, first served basis upon receipt of completed forms.