Cynllun Coed Clawdd Offa – neges i rieni blwyddyn 3 a 4 – pwysig / Trees of Offa’s Dyke Project -message for parents of year 3 and 4 -important

Cynllun Coed Clawdd Offa blwyddyn 3 a 4

Gweler y llythyr isod a ffurflen caniatad.

Mae croeso i chi argraffu’r ffurflen ganiatad a’i ddychwelyd. Yn ogystal byddaf yn anfon copi papur aderf gyda’r plant fory. A wnewch chi ddychwelyd y ffurflen ganiatad erbyn dydd Gwener yma (17 Medi) er mwyn i’ch plentyn gymryd rhan

Trees of Offa’s Dyke Project for Year 3 and 4

Please see the letter and consent form below.

You are welcome to print and return the consent form. I will however be sending a paper copy home with the children tomorrow. Please return the consent form by this Friday (17 September) in order for your child to take part.

Llythyr rhieni Coed Clawdd Offa.

Caniatad rhiant Ymweliadau arferol

Routine_Visits Parent consent