Cynllun yr eglwys i ddisgyblion CA2 / A church project for pupils in KS2

Neges i rieni,

Ar ddydd Mawrth 15 Chwefror, bydd disgyblion blwyddyn 3,4,5 a 6 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol yn seiliedig ar Ysgol Tremeirchion fel ysgol eglwys. Mae’r gweithgareddau yn yr ysgol ond byddwn hefyd yn defnyddio’r eglwys fel lleoliad un o’r gweithgareddau.

Bydd angen i’r disgyblion wisgo eu gwisg ysgol ac nid eu gwisg Addysg Gorfforol.

Message for parents,

On Tuesday 15 February, the pupils in years 3,4,5 and 6 will be taking part in a variety of activities relating to Ysgol Tremeirchion being a church school. The activities are on the school site but we will be using the church as a location for one of the activities.

Pupils will need to wear their school uniform and not their Physical Education kit.