Cynnig Prydau Ysgol am Ddim i Ddisgyblion Blwyddyn 1 / Universal Primary Free School Meals Offer to Year 1 Pupils

At sylw rhieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 1, gweler y llythyr gan yr Awdurdod Lleol.

F.A.O. Year 1 parents and guardians, please see letter from the Local Authority.