Cystadlaethau Unigol gyda’r Urdd / Individual Competitions with the Urdd

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn gystadlu gyda cystadlaethau unigol gyda’r Urdd, mae angen iddynt ddysgu y darnau adref dros hanner tymor. Rydym wedi trefnu rhywyn i ddod mewn i helpu gyda’r llefaru unigol. Mi ddylai fod pawb sydd eisiau cystadlu gyda’r eitemau unigol wedi cael copiau. Os oes rhywyn heb dderbyn copi, gyrrwch ebost ataf, ac yna gallaf eich helpu. Dyma fy ebost, [email protected]

Mrs Ellis

If you wish your child to compete with the individual competitions in the Urdd, it is important that they learn the pieces at home over half term.  We have arranged help with the individual reciting competitions. Every pupil that wanted to compete with the individual competitions should have received copies by now. If someone hasn’t received copies, send me an email and I will be able to help. Here is my email address, [email protected]

Mrs Ellis