Cystadleuaeth Addurno Ysgolion Eisteddfod yr Urdd 2022 / Schools Decorating Competition Eisteddfod yr Urdd 2022

Mae bwrlwm a phrysurdeb Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn awr yn ei anterth ac dros y pythefnos diwethaf mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur yn addurno tu blaen yr ysgol er mwyn sicrhau croeso cynnes i holl ymwelwyr yr Eisteddfod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor.

Dydd Mercher, 18 o Fai daeth beirniad o gwmpas yr ysgol i edrych ar gampwaith y disgyblion ac rydym yn aros yn  i glywed y canlyniad

Mae tu blaen yr ysgol werth ei weld ac yn fôr o liwiau coch, gwyn a gwyrdd. Diolch i’r holl ddisgyblion am gymryd rhan.

 

The Denbighshire Urdd Eisteddfod is fast approaching and over the past fortnight the pupils from the school have been busy decorating the front of the school to ensure a warm welcome to all the visitors who will visiting the Eisteddfod during May half term.

On Wednesday, 18th of May a judge visited the school to look at the pupils work and we are waiting for the result.

The front of the school looks amazing in colours of red, white and green. Thank you for all of the pupils for taking part.