Cystadleuaeth Cynllunio Logo Esgobaeth Llanelwy / Diocese of St Asaph Logo Competition

Gweler isod ddolen wybodaeth am gystadleuaeth i blant gynllunio logo. Mae’r manylion yn y llythyr. Ymddiheuraf mai dim ond copi uniaith Saesneg sydd wedi cael ei roi i’r ysgol.

Please see below information about a competition to design a logo. Details are in the letter. Apologies that the letter that I have received is in English only.

Diocesan Logo Competition Letter