Cystadleuaeth dawnsio disgo’r Urdd / Urdd disco dancing competition

Dyma’r linc i’r fidio o ddisgyblion CA2 yn cystadlu yn dawnsio disgo’r Urdd bore ‘ma.

Here’s the link to the video of KS2 pupils competing in the disco dancing competing this morning. 

https://youtu.be/-Hir1FYMFGg