Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Urdd / Photography Competition Urdd

Annwyl aelodau’r Urdd

Dyma i chi gystadlaeaeth mae posib i chi ei wneud dros hanner tymor, sef cystadleuaeth ffotograffiaeth.

Thema’r cystadleuaeth ydi ‘Mor a Mynydd’. Atodaf gopi or gwahanol gategoriau.

Cysylltwch a mi os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Hoffem dderbyn y lluniau erbyn Mawrth 31ain. Gallwn ni mowntio’r ffotograffiaeth yn yr ysgol.

Cofion cynnes,

Mrs Ellis

 

Dear Urdd members,

Here is a competition that its possible to do at home over half term. It is the photography competition.

The theme of the competition is ‘Summit to Sea’. I have enclosed a copy of the various category’s.

Please contact me if you have any questions.

We would like to receive the photographs by March, 31st. We can mount the photographs in school.

Kind regards,

Mrs Ellis

Ffotograffiaeth

Photography Competition Urdd