Cystadleuaeth Gelf Nadolig Eglwys Bodfari / Bodfari Church Christmas Art Competition

Mae nifer o ddisgyblion yr ysgol wedi cystadlu yng nghystadleuaeth gelf Nadolig Eglwys Bodfari. Mae arddangosfa o’r holl waith yn Eglwys Bodfari. Mae Noson Caws a Gwin yn cael ei chynnal yn yr Eglwys heno, Rhagfyr 9fed. Mae’r Noson yn cychwyn am 6:30pm a chost mynediad yw £7.50. Mae’r Eglwys yn estyn croeso cynnes i bawb.

A number of the school’s pupils have competed in the Bodfari Church Christmas art competition. There is an exhibition of all the work in Bodfari Church. A Cheese and Wine Evening is being held in the Church tonight, December 9th. The Evening starts at 6:30pm and entry cost is £7.50. The Church extends a warm welcome to everyone.