Cystadlu yn Sioe Caerwys / Competing at Caerwys Show

Llongyfarchiadau i disgyblion yr ysgol fu’n cystadlu yn Sioe Caerwys dros y penwythnos diwethaf. Daeth llwyddiant i ddisgyblion yr ysgol gyda eu gwaith lliwio a creu gwahoddiadau ar gyfer parti. Diolch yn fawr iawn i Sioe Caerwys am y ‘rosettes’ , roedd pawb wrth eu boddau yn eu derbyn.

Congratulations to the pupils from the school who competed at Caerwys Show over the weekend. The pupils from the school were also successful with their colouring work and invitations for a party. Thank you very much to Caerwys Show for the ‘rosettes’, everyone enjoyed receiving them.