Cystadlu yn unigol yn yr Urdd / Individual competing in the Urdd

Os gwelwch yn dda a fyddech mor garedig a llenwi’r holiadur i ni erbyn Dydd Gwener, Ionawr 20fed? Diolch yn fawr iawn.

Please could you kindly fill in the questionnaire by Friday, January 20th? Many thanks

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNE5IOEk2UVEwVE5GR0lYU1NDQk4yVDkyTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNE5IOEk2UVEwVE5GR0lYU1NDQk4yVDkyTi4u