Cystadlu yn yr Eisteddfod / Competing in the Eisteddfod

Bydd Eisteddfod Cylch Dinbych yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, 12fed o Fawrth ar gyfer yr cystadleuthau unigol yn unig. Byddwn yn gyrru amser penodol ir cystadleuwyr yn ystod wythnos nesaf. Bydd yr Eisteddfod yn cael ei gynnal yn Ysgol Twm or Nant, Dinbych ac Ysgol Frongoch, Dinbych.

Bydd y cor, y partion unsain ar grwpiau dawnsio disgo yn cael ei beirniadu yn ystod amser ysgol cyn gwyliau’r Pasg. Nid ydym yn gwybod y dyddiad eto. Edrychwn ymlaen ar gyfer cystadlu yn yr Urdd a chynrychioli’r ysgol.

 

The Urdd Eisteddfod ‘Cylch’ will be held on Saturday, March 12th for the individual competitors only. We will be sending the allocated times out next week when we receive them. The Eisteddfod will be held at Ysgol Twm or Nant and Ysgol Frongoch in Denbigh.

The choir, unison parties and the disco dancing groups will be held during school hours before Easter holidays. We don’t know the date yet but we are looking forwards to competing and representing the school in the Eisteddfod.