Cystadlu yn yr Urdd / Competing in the Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu yn yr Urdd yr wythnos yma. Diolch yn fawr iawn ir staff am eu hyfforddi ac hefyd ir gwirfoddolwyr am ein helpu, ond diolch yn arbennig ir disgyblion am gymryd rhan a gwneud mor wych yn eu perfformiadau.

Congratulations to everyone for competing in the Urdd this week. Thank you to the staff for teaching the pupils and to the volunteers for their help, but most important of all, thank you to the pupils for taking part and doing so brilliantly in their performances.