Cystadlu yn yr Urdd / Competing in the Urdd

Llongyfarchiadau i’r disgyblion i gyd am gymryd rhan yn yr Eisteddfod yr Urdd boed yn unigol neu mewn grwpiau. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion am gymryd rhan, i’r rhieni am eich cefnogaeth ac yr hyfforddwyr i gyd.

Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Eisteddfod individually or in a group. Thank you to all the pupils for taking part, to parents for your support and to the staff.