Datganiad Llywodraeth Cymru daeth i rym 11/10/21 / Welsh Government Statement to be applied from 11/10/21

Gweler datganiad llawn Llywodraeth Cymru gyhoeddwyd 5ed Hydref. Daeth y newidiadau i rym ar 11/10/21. Y brif neges sy’n effeithio plant ysgolion cynradd yw:

‘Yn dilyn cyngor gan ein grŵp cynghori ar brofion, rwyf wedi cytuno na fyddwn mwyach yn argymell bod plant o dan 5 oed yn cymryd profion COVID-19 heb symptomau. Pan fo gan blant o dan 5 oed symptomau, ni fyddem yn argymell profion fel rheol, oni bai bod meddyg yn dweud y dylid cymryd prawf neu fod rhieni’n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles y plentyn’ 

Below is the statement published on 5th October by Welsh Government. The changes take place from 11/10/21. The message impacting primary schools is:

‘Yn dilyn cyngor gan ein grŵp cynghori ar brofion, rwyf wedi cytuno na fyddwn mwyach yn argymell bod plant o dan 5 oed yn cymryd profion COVID-19 heb symptomau. Pan fo gan blant o dan 5 oed symptomau, ni fyddem yn argymell profion fel rheol, oni bai bod meddyg yn dweud y dylid cymryd prawf neu fod rhieni’n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles y plentyn’. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-trefniadau-i-ddod-ar-gyfer-profion-covid-19-i-blant-phobl-ifanc-staff-syn

https://gov.wales/written-statement-future-arrangements-covid-19-testing-children-and-young-people-and-staff-working