Dathlu Canmlwyddiant yr Urdd / Celebrate the Urdd’s centenary

Cawsom fore bendigedig yn yr ysgol yn dathlu ‘Camlwyddiant yr Urdd’. Mi wnaethom gymryd rhan yn yr her ‘Guinness record’ drwy ganu’r anthem boblogiadd “Hei Mr Urdd” ar fuarth yr ysgol. Dyma i chi fidio or disgyblion yn perfformio ac ychydig luniau or disgyblion yn gwneud gweithgareddau’r Urdd yn y dosbarthiadau.

We had a wonderful morning celebrating the Urdd’s Centenary. We took part in the ‘World Guinness Record’ through performing the popular anthem ‘Hei Mr Urdd’ at the front of the school. Here is a video of the pupils performing and some photographs of the pupils taking part in Urdd activities across the school.

IMG_0199 (1)