Dathlu Dydd Gwyl Dewi a Chynllun ‘Ein Bro’ / St David’s Day Celebration and ‘Our Local Area’ Project

Dathlu

Ar Dydd Llun, Mawrth yr 2ail byddwn yn cynnal ein dathliad Gwyl Dewi a’i gyfuno gyda Eisteddfod, yn yr Eglwys o 9.30-1030yb. Bydd hefyd gwasanaeth Agor y Llyfr yn rhan o’n dathlu. Croeso cynnes i’r disgyblion wisgo gwisg Gymreig, dillad coch, gwyn a gwyrdd neu crys tim chwaraeon neu tim cenedlaethol Cymru.

Bydd cyfle ir disgyblion berfformio darnau Eisteddfod yr Urdd, ac i arddangos gwaith rydym yn annog y plant i greu dros yr hanner tymor.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Tynnu llun a chamera ar thema “Mor a Mynydd. Dyma yw’r thema ar gyfer yr Eisteddfod yr Urdd-
  • Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn project ‘Ein Bro’ ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy’n cael ei gynnal yn Sir Ddinbych, Mai 2020. Hoffwn i’r disgyblion greu project ‘Ein Bro’ dros yr hanner tymor, ee fel pwerbwynt yn cynnwys ffeithiau a storiau diddorol, darn o farddoniaeth, poster. Mae posib cyflwyno rhain drwy HWB, neu lyfryn/prosiect/darn o waith ar bapur. Cofiwch bod angen I bod darn o waith ddilyn y thema ‘Ein Bro’  a mi fydd hyn yn sbardun gwych i ddechrau ni ar ein project.

Dewch a nhw ir ysgol erbyn Dydd Gwener, Chwefror 29

Celebrate

On Monday 2nd March we will be holding our St David’s Day Celebration combined with our Eisteddfod, at the Church in Tremeirchion between 9.30am and 10.30am. We will also be holding our ‘Open the Book’ Service as part of our celebration. Pupils can wear their traditional Welsh costumes, red, white and green colours or Welsh team or Welsh national sports shirts.

Pupils will be given the opportunity to take part in Urdd performances and we will display some of the ‘offstage’ work that we have encouraged pupils to prepare over the half term.

These include:

  • Take o photograph with a camera on the theme ‘Sea and Mountain’. This is also the Urdd Photographic competition theme.
  • We are taking part in a project ‘Our Local Area’ (Ein Bro) as part of the Eisteddfod yr Urdd which Denbighshire will host in May 2020. We would like the pupils over half term to, for example; create a powerpoint by collecting interesting facts or stories, compose a piece of poetry, make a poster. These can be presented through HWB or as a booklet/project/piece of writing on paper. Just a reminder that all pieces of work are on the theme ‘Our Local Area’ and will give us an fantastic start for our project.

Please bring these to school by Friday 29th February