Dathlu Dydd Gwyl Dewi – gorymdaith bl 3,4,5 a 6 / St David’s Day Celebration – procession for Yr 3,4,5 and 6

Annwyl rieni,

Rydym wedi trefnu i ymuno gyda gorymdaith yn Ninbych ar ddydd Mawrth , Mawrth 1af er mwyn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Rydym wedi llogi bws a byddwn yn gadael yr ysgol yn brydlon ar ol 9.00yb ac yn dychwelyd cyn cinio. Menter Iaith Dinbych a’r Urdd sydd wedi trefnu’r ‘orymdaith a bydd ysgolion lleol yn cymryd rhan. Bydd y staff sy’n dysgu bore dydd Mawrth yn mynd gyda’r disgyblion. Blwyddyn 3,4,5,a 6 yn unig fydd yn cymryd rhan.

Rydym yn gofyn i’r plant wisgo mewn coch, gwyn a gwyrdd. Mae croeso iddynt ddod a baner Cymru neu cennin pedr  os ydynt yn dymuno.

Cofiwch mai dyma fydd y diwrnod cyntaf yn ol i’r ysgol ar ol hanner tymor.

Dear parents,

We have made arrangements to take part in a procession in Denbigh on Tuesday 1st March to celebrate St David’s Day. A coach has been hired and will leave school promptly after 9.00am and returning for lunch. Menter Iaith Dinbych and Yr Urdd have organised the event and local schools have been invited to take part. The staff teaching the pupils on Tuesday morning will be with the pupils. Only pupils in years 3,4,5,and 6 will be taking part.

We ask that the children wear red, white and green. They can also bring their own Welsh flag and daffodil if they wish.

Please remember that this is the first day back after half term.