Dathlu Dydd Santes Dwynwen Heddiw / Celebrating St. Dwynwen’s Day Today

I ddathlu Dydd Santes Dwynwen (25/01/2023), mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol heddiw yn gwisgo pinc neu goch. Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu’r diwrnod!

Cofiwch hefyd am y cinio arbennig!

To celebrate St Dwynwen’s Day (25/01/2023), pupils are welcome to come to school today wearing red or pink.  We are looking forward to celebrating the day!

Anti Chris will be preparing a special lunch too!