Dathlu Eisteddfod yr Urdd / Celebrate Eisteddfod yr Urdd

Benefits of Recycling Clothes | Greystar | Greystar Blankets At Sheet Street Sale Online, UP TO 59% OFF | www.moeembarcelona.comNew Wooden Pallets | 1200 x 1200mm | Heat Treated |Associated Pallets

Mae’r ysgol yn awyddus i ddathlu 100 mlwyddiant Yr Urdd a’r Eisteddfod yn Sir Ddinbych drwy greu arddangosfa wrth giat a buarth yr ysgol. Rydym am geisio gwneud murlun drwy wehyddu tecstiliau/defnydd ar y giat.

Er mwyn gwneud hyn rydym yn gofyn i rieni ein helpu drwy gasglu unrhyw ddefnydd , hen ddillad sydd gennych a’i anfon i’r ysgol. Mi fyddwn yn tori’r defnydd felly peidiwch a disgwyl yr eitemau yn ol!

Y prif liwiau o ddefnydd yw coch, gwyn a gwyrdd a glas. Hoffwn dderbyn unrhyw gyfraniadau mor fuan a sydd phosib ac yn sicr erbyn dechrau’r wythnos nesaf.

Yn ogystal, os oes gennych plaet pren, busawn yn ddiolchgar i dderbyn un hefyd- cysylltwch gyda’r ysgol os oes gennych un sbar.

Diolch am eich cefnogaeth

The school is keen to celebrate the 100th birthday of the Urdd  and also that the Eisteddfod is in Denbighshire, by creating a display by the school gate and yard. We are going to try and create a mural by weaving textiles on the school gate.

In order that we can do this we would like your help by  donating any materials or old clothes and send them to the school. We may end up cutting the materials so please do not expect these to be returned!

The main colours we need are red, white, green and blue. We would like to receive these as soon as is possible, certainly by the beginning of next week.

We could also do with a wooden pallet. If you have one spare then please contact the school.

Thank you for your support

Gethin H Jones

Pennaeth