Dathlu Gwyl Dewi / St. David’s Day Celebration

Eleni, byddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi fel rhan or ‘Wythnos Cymru Cwl’ ar Ddydd Iau, Mawrth 7fed. Bydd yno sioe yn yr Eglwys am 9.30 y.b ac bydd y disgyblion yn cymryd rhan. Croeso cynnes i bawb. Diwrnod di-wisg ond dillad Cymreig / Dillad lliwiau Cymru. Gweler poster am ragor o fanylion.

Rydym wedi cynllunio gweithgareddau amrywiol ar gyfer yr wythnos gan gynnwys, dysgu am Dewi Sant, creu sioe bypedau, artisit Cymraeg, blasu bwydydd Cymreig, rygbi, dysgu caneuon pop Cymraeg, disgo distaw a llawer mwy.

 

This year, we will be celebrating St.Davids Day as part of our ‘Wythnos Cymru Cwl’ on Thursday, March 7th. There will be a show in the church at 9.30 am and the pupils will be taking part. A warm welcome to all. Non uniform day but Welsh colors. See poster for further information.

We have planned a variety of activities for the week including, learning about Dewi Sant, creating a puppet show, learning about Welsh artists, tasting Welsh foods, learning Welsh pop songs,  rugby,quiet disco and much more.

Sioe Dathlu Cymru Cŵl Tremeirchion

Sioe Dathlu Cymru Cŵl Tremeirchion – Saesneg