Derbyn / Blwyddyn 1 a 2 / Reception / Year 1 and 2

Bob Dydd Llun, mae disgyblion derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn cael gwersi Addysg Gorfforol yn yr ysgol. Caiff y disgyblion wisgo eu gwisg ymarfer corff i fynychu’r ysgol, nid oes angen gwisg ysgol ar Ddydd Llun. Ymddiheuraf fod hwn yn hwyr yn mynd allan heno, os nad oes gennych ddillad ymarfer corff wedi ei baratoi ar gyfer yfory, peidiwch a phoeni o gwbl. Edrychwn ymlaen i weld pawb yn y bore.

Every Monday, reception, year 1 and 2 pupils have Physical Education lessons at the school. The pupils can wear their PE kit to attend the school, there is no need for school uniform on Mondays. Apologies that this message is late going out tonight. If you haven’t got the PE kit ready, please don’t worry.

We are looking forwards to welcoming everyone back tomorrow morning.