DIGWYDDIAD ‘OLION I’R TEULU’ ~ 24.01.21 ~ ‘FAMILY FOOTPRINTS’ EVENT

OLION I’R TEULU ~ 24.01.21 ~ Digwyddiad gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ydych chi’n poeni am y blaned ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu? Ymunwch â ni ar gyfer Olion i’r Teulu, prynhawn o weithgareddau hwyliog i ddysgu mwy am newid hinsawdd a sut gallwn ni helpu… i gyd o gynhesrwydd eich cartref, gan wneud defnydd creadigol o gynnwys eich bocs ailgylchu a’r cynhwysion o gefn y cwpwrdd!

Tocynnau: £3 i’r teulu cyfan.

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn ddwyieithog (Cymraeg gyda isdeitlau Saesneg). Mae’r digwyddiad yma’n gwerthu’n gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau:  https://olion-footprints.eventbritestudio.com/

FAMILY FOOTPRINTS ~ 24.01.21 ~ Event by National Museum of Wales

Do you care about the planet and want to do something to help? Join us for Family Footprints, an afternoon of fun activities to learn more about climate change and how we can help… all from the comfort of your home and making creative use of the contents of your recycling box and ingredients from the back of the cupboard!

Tickets: £3 for the entire family.

All activities are available in Welsh, English and bilingually (Welsh with English subtitles). Tickets are selling fast – don’t miss out!

For details and tickets:  https://olion-footprints.eventbritestudio.com/