Dim Clwb nos Iau a nos Wener / No club on Thursday and Friday

Annwyl rieni,

Oherwydd heriau staffio yr wythnos yma, ni fyddwn yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol nos Iau a nos Wener. Byddwn yn eich diweddaru am y sefyllfa yr wythnos nesaf cyn diwedd yr wythnos. Mae’n ddrwg gennym am hyn.

Dear parents,

Due to staff shortages this week, we are unable to offer the After School Club on Thursday and Friday. We will provide you with an update regarding next week before the end of this week. We apologise for any inconvenience this causes.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth