Dim trydan yn yr ysgol- diweddariad / No electricity at the school- update

Nid oes cyflenwad trydan yn yr ysgol. Neges diweddaraf yw y bydd y cyflenwad yn ol rhwng 20.00 heno a 18.00 nos fory. Byddaf yn yr ysgol yn gynnar bore fory rhag ofn bod y cyflenwad yn ol dros nos. Byddaf yn gwneud penderfyniad i agor neu cau yn seiliedig ar y sefyllfa a rhoi neges ar y wefan rhwng 7.00 a 7.15.  Rwy’n awgrymu i chi edrych ar wefan yr ysgol neu gwefan Sir Ddinbych bore fory.

There is still no electric supply in the school. The latest update is that the supply will be fixed between 20.00 this evening and 18.00 tomorrow. I will attend the school early in the morning in case the supply returns overnight. I will make a decision whether to open or close based on the current situation and post a message on the school website between 7.00 and 7.15. I suggest you look at the school or Denbighshire website in the morning.

Gethin H Jones

Pennaeth