Dim trydan yn yr ysgol / No electricity at the school

Oherwydd effaith y storm, nid oes trydan yn yr ysgol nac yn rhannau o’r pentref. Y neges diweddaraf gan ein cyflenwyr yw bod gwaith atgyweirio yn mynd ymlaen. Bydd y cyflenwad yn ol unai erbyn 6.00yh heno neu 6.00yh fory, dydd Llun. Byddaf yn hysbysu rhieni ar y wefan ar ol 6.00yh heno. Os nad oes cyflenwad erbyn hyn, ni fydd gennym dewis ond i gau’r ysgol.

Due to the effects of the storm there is no electricity in the school and parts of the village. The latest information from our supplier is that repair work is taking place. The supply will be returned by 6.00pm this evening or by 6.00pm tomorrow, Monday. I will update parents on the website after 6.00pn this evening. If there is still no supply, there will be no alternative other than to close the school.

Yn gywir,

Gethin H Jones