Diogelwch ar y we blwyddyn 3 a 4 / Internet safety Year 3 and 4

Heddiw cafodd Blwyddyn 3 a 4 gyflwyniad ‘Diogwlwch ar y we’ gan PC Gareth Williams. Roedd y cyflwyniad yn ddiddorol iawn a bu cyfle i’r plant holi a thrafod agweddau o sut i gadw’n ddiogel pan yn defnyddio’r we. Mae gwybodaeth defnyddiol iawn ar y wefan isod sydd hefyd ar gael i rieni.  Diolch i PC Gareth.

https://schoolbeat.cymru/cy/

Today our Year 3 and 4 class were given a presentation about ‘Keeping safe on-line’ by PC Gareth Williams. It was a very interesting presentation with opportunity for the children to take part in a question and answer session. There is additional information on the website below which is also accessible to parents. Our thanks to PC Gareth.

https://schoolbeat.cymru/en/