Diogelwch yr Haul / Sun Safety

Gyda tywydd braf ar y gorwel (gobeithio), hoffwn eich atgoffa o’r canlynol –

*Gofynwn i chi sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo eli haul ar ddechrau’r dydd. Gall y plentyn ddod ag eli haul i’r ysgol (wedi labelu) i’w gadw yn ei fag ef/hi. Byddwn yn atgoffa disgyblion i roi eli haul ymlaen cyn mynd allan ac yn eu gorychwylio.

*Gofynwn i chi sicrhau bod eich plentyn yn dod a het haul i’r ysgol (wedi labelu)

*Byddwn yn atgoffa’r disgyblion i yfed digonedd o ddŵr yn ystod tywydd poeth. Gall y disgyblion lenwi eu poteli dŵr yn yr peiriant dŵr oer sydd gennym yn yr ysgol.

I would like to remind you of a couple of points regarding sun safety before the warmer weather arrives (hopefully)-

*We ask you to ensure that your child wears a sunscreen at the beginning of the day. Your child can bring sunscreen to school (labelled) to be kept in their bag. We will remind pupils to wear sunscreen before they go outside and we will supervise pupils putting their sunscreen on.

*We ask kindly if pupils can bring a sun hat to school (labelled with their name)

*We will remind pupils to drink plenty of water throughout the day during warm weather. The pupils can refill their bottles using the cold water fountain that we have in the school.