Disgo / Disco 7.7.23

Bydd yno ddisgo yn y barbeciw wythnos nesaf. Hoffem i’r disgyblion ddewis caneuon dros y penwythnos er mwyn i ni gael creu rhestr chwarae. Hoffem i’r disgyblion ddewis 1 cân Cymraeg ac 1 cân Saesneg erbyn Dydd Llun, 3rydd o Orffennaf. Diolch yn fawr iawn.

There will be a disco at the barbeque next week. We would like the pupils to choose their favourite songs over the weekend. This will then help us create a playlist. We would like the pupils to choose 1 Welsh song and 1 English song by Monday, 3rd of July. Many thanks

https://forms.office.com/e/BPYaJhQ5cT
https://forms.office.com/e/BPYaJhQ5cT