Disgyblion Derbyn hyd at Blwyddyn 6 / Reception to Year 6 pupils

Urdd

Os gwelwch yn dda, a fedrwch lenwi’r holiadur yn y linc isod? Bydd eich ymatebion yn ein cynorthwyo ar gyfer paratoi y disgyblion ar gyfer cystadlu yn yr Eisteddfod. Hoffwn dderbyn ymatebion pawb erbyn Dydd Gwener, 7fed o Chwefror.

Llawer o ddiolch,

Mrs Ellis

Please could you fill in the questionnaire in the link below? Your responses will help us prepare the pupils to compete in the Eisteddfod. I would like to receive everyone’s responses by Friday, 7th of February.

Many thanks,

Mrs Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNk85VU1FM1FRT0ExUFJNNVJSNkFHUFFTSC4u