Ffrind da / A good friend

plant

Ffrind da

I fod yn ffrind da:

Rydym yn dyner

Nid ydym yn brifo neb

Rydym yn garedig ac yn parchu pawb

Nid ydym yn brifo teimladau neb na galw enwau cas

Rydym yn dweud pethau da am eraill

Nid ydym yn herian na hel clecs

Rydym yn cynnwys pawb yn ein gemau a’n sgwrs

Nid ydym yn gadael neb allan

Rydym yn ffrind da

Nid ydym yn dadlau na dweud dim byd cas

Rydym yn gyfeillgar tuag at pawb

Nid ydym yn gwneud neb yn ofnus

Rydym yn rhoi cymorth i bawb   (helpu)

Nid ydym yn gwneud pethau’n anodd i neb

Rydym yn sefyll dros eraill

Nid ydym yn gadael i blant eraill bod yn gas

Rydym yn dweud wrth oedolyn os yw rhywun yn gas

Nid ydym yn derbyn unrhyw bwlio

Rydym yn gwneud ein gorau i siarad Cymraeg

Nid ydym yn gadael i eraill ein dylanwadu

images

A good friend

Being  good friend means:

We are tender

We do not hurt anyone

We are kind and respect everyone

We do not hurt anyone’s feelings or call anyone unkind names

We say nice things about others

We do not tease or carry tales

We include everyone in games and discussion

We don’t leave anyone out

We are a good friend

We do not argue or say anything unkind

We are friendly towards others

We do not make anyone feel frightened

We help everyone

We do not make things difficult for anyone

We stand up for others

We do not let other children be unkind

We tell an adult if somebody is being unkind

We do not accept any bullying