Diweddarad am sefyllfa trydan yr ysgol / Update regarding electricity supply to the school

Annwyl rieni,

Yn anffodus mae’r wybodaeth diweddaraf am sefyllfa yr ysgol a’r pentref yn awgrymu na fyddwn yn agor fory. Mi fyddaf yn mynd i’r ysgol eto yn y bore rhag ofn bod y trydan yn ol dros nos. Byddaf yn eich hysbysebu ar y wefan tua 6.45- 7.00yb. Os ydym yn gorfod cau, bydd yr athrawon yn rhoi gwaith ar google classroom ar gyfer y plant.

Dear parents,

The latest up date regarding the school and the village suggests that we will not be open tomorrow. I will visit the school again in the morning to see if the supply has returned overnight. I will inform you via the school website between 6.45 and 7.00am. If we do have to close the teachers will post work for the children on google classroom.

Cofion/Regards

Mr Gethin H Jones

Pennaeth