Diweddariad 30.11.21- ysgol dal ar gau / Update 30.11.21-school remains closed

Nid oes trydan yn yr ysgol felly does dim dewis ond i barhau i gau eto heddiw. Bydd gwaith i’r disgyblion ar Classroom neu SeeSaw. Byddaf yn eich diweddaru eto yn ystod y dydd. Ymddiheurwn am y sefylla anffodus yma.

There is still no electricity at the school and therefore there is no choice but to remain closed again today. Work for pupils will be placed on Classroom or SeeSaw. I will update you again later on today. We apologise for this unfortunate situation.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth