Diweddariad Ad-daliad Gelli Gyffwrdd / Greenwood Refund Update

Rydym wedi bod yn ceisio ad-dalu taliadau ymweliad Gelli Gyffwrdd ond nid yw’r system ParentPay yn ein caniatáu.  Os oeddech chi wedi defnyddio ParentPay i dalu £15 tuag at yr ymweliad, rydym bellach wedi trosglwyddo £7 fel cyfraniad tuag at yr ymweliad â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas (06/10/2022) ac £8 tuag at ginio ysgol neu Glwb ar ôl Ysgol.  Os nad yw eich plentyn yn cymryd cinio ysgol neu’n defnyddio’r Clwb ar ôl Ysgol, byddwn yn ad-dalu’r £8 ar ffurf siec.  Os hoffech drafod y trefniadau, cysylltwch â swyddfa’r ysgol, os gwelwch yn dda.

We’ve been trying to refund payments made for the cancelled visit to Greenwood but the ParentPay system won’t allow us.  If you paid £15 for the visit using ParentPay, we have now transferred £7 as a contribution for the visit to Greenfield Valley Heritage Park (06/10/2022) and £8 to either School Meals or After School Club.  If your child doesn’t have school meals or use After School Club, we will issue a cheque for £8.  If you would like to discuss the arrangements, please get in touch with the school office.

Diolch yn fawr.