Diweddariad i’r Fwydlen Cinio Ysgol / School Lunch Menu has been updated

Mae’r Fwydlen Cinio Ysgol wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2024 a byddwn yn dechrau gydag WYTHNOS 1 ar Ddydd Llun, 8fed o Ionawr.

The School Lunch Menu has been updated for 2024 and we will start with WEEK 1 on Monday, 8th January.