Diweddariad sefyllfa trydan yn yr ysgol / Latest update regarding electricity supply to the school

Mae’r gweithwyr ar hyn o bryd yn gweithio ar y cyflenwad i’r rhan o’r pentref sy’n cynnwys yr ysgol. Does dim cadarnhad eto pryd y bydd y cyflenwad trydan yn ol. Byddaf yn diweddaru eto os glywaf unrhyw wybodaeth heno. Os nad oes cadarnhad heno, byddaf unwaith eto yn mynd i’r ysgol yn y bore a diweddaru pawb cyn 7.00yb. Unwaith eto ymddiheurwn am y sefyllfa anffodus yma.

Workmen are currently working on the part of the village that includes the school. There is no confirmation regarding when the electricity will return. I will update again this evening if I hear anything further. If there is no confirmation this evening, I will again go to the school in the morning and update you all before 7.00am.  Once again I apologise for this unfortunate situation.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth