Diweddariad sefyllfa trydan yr ysgol / Update of the electricity supply to the school

Rwyf wedi derbyn neges bod trydan yn ol yn y tai yn rhan uchaf o’r pentref. Mae’n debyg felly bod trydan yn yr ysgol hefyd a bydd yr ysgol ar agor fory. Byddaf yn yr ysgol bore fory i gadarnhau bod trydan a diweddaru pawb cyn 7.ooyb.

I have received a message that electricity has returned to the houses at the top of the village. It is very likely that this includes the school and therefore we will be open tomorrow. I will be at the school in the morning to confirm that there is electricity and update everyone before 7.00am.

Mr Gethin H Jones