Diweddariad / Update

O ran yr ysgol heddiw, mae’r sefyllfa’n debyg iawn i ddydd Mawrth. Bydd yr ysgol ar agor ond byddwn hefyd yn darparu gwaith arlein. Byddwn yn gofyn i’r tacsis aros ar waelod yr allt i’r ysgol ac yn cerdded i fyny’r allt gyda’r plant. Diolch i chi am eich cydweithrediad.

The situation today is similar to Tuesday. The school will be open but will provide online work. We will ask the taxis to wait at the bottom of the hill and walk up the hill with the children. Thank you for your cooperation.