Diweddariadau Covid Llywodraeth Cymru / Welsh Government Covid updates

Yr wythnos diwethaf cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nifer o ddiweddariadau i’w canllawiau. Gweler rhain ar wefan yr ysgol COVID 19 neu drwy ddilyn y ddolen isod.

Last week the Welsh Government published a number of updates to their guidance. These can be accessed on the school website COVID 19 or by clicking on the link below.

COVID 19