Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd Ychwanegol – 16/06/2023 – Additional In Service Training Day

Yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru, mae rheoliadau sy’n caniatáu diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) ychwanegol ar gyfer y 3 blynedd academaidd nesaf wedi dod i rym. Mae’r diwrnodau HMS ychwanegol yn cael eu teilwra’n benodol i gefnogi’r proffesiwn yn sgil cyflwyno Cwricwlwm i Gymru a blaenoriaethau cenedlaethol eraill, megis diwygio’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol a thegwch mewn addysg.

Mae ysgolion cynradd y clwstwr wedi nodi dydd Gwener, Mehefin 16eg fel y diwrnod HMS ychwanegol ar gyfer y flwyddyn academiadd yma. Mae dydd Llun, Mehefin 26ain yn parhau i fod yn ddiwrnod HMS yn ogystal.


Following a consultation from Welsh Government, regulations allowing for an additional in service training (INSET) day for each of the next 3 academic years have come into force.  The additional INSET days will be specifically aimed at supporting the profession with changes aligned to the roll-out of the Curriculum for Wales and other national priorities, such as Additional Learning Needs (ALN) reform and equity in education.

The cluster’s primary schools have decided that Friday, June 16th will be the additional INSET day for this academic year. Monday, June 26th is also an INSET day.