Diwrnod Môr Ladron / Pirate Day

Pirate Clip Art - Pirate Images

Ein thema ar hyn o bryd yn y Cyfnod Sylfaen yw ‘Môr Ladron’.

Dydd Mercher 24ain o Fai , bydd disgyblion meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn cael dod i’r ysgol wedi gwisgo fyny fel môr-ladron neu unrhywbeth sy’n gysylltiedig a môr-ladron.

Byddwn yn cynnal parti, dawnsio, canu ac amrywiaeth o weithgareddau eraill yn ystod y diwrnod hwn.

Our theme currently in the Foundation Phase is ‘Pirates’.

Wednesday, 24th of May, the pupils from nursery, reception, year 1 and 2 are welcome to attend the school in a pirate costume or anything associated with pirates. We will be having a party, dancing, singing and other various activities during this day.