Diwrnod #MoveAMarathonforEthan22 Day * 17.06.22 * – PAWB I WISGO GLAS! EVERYONE TO WEAR BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 17eg o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan22 – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi 2020.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod (copiau papur hefyd ar gael o swyddfa’r ysgol):-

Poster 22

Sponsor form 22 Cymraeg

Sponsor form 22 English

On Friday, 17th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan22 – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September 2020.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has run or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above (paper copies are also available from the school office):-