Diwrnod Plant Mewn Angen (yn cynnwys cinio arbennig) – 18/11/2022 – Children in Need Day (including a special lunch)

Mae’r Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis dydd Gwener, Tachwedd 18fed:

  • pyjamas / ‘onesie’
  • dillad â smotiau
  • dillad melyn
  • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

The School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice on Friday, November 18th:

  • pyjamas / onesie
  • clothes with spots
  • yellow clothes
  • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch