Diwrnod Prysur / A Busy Day

Gweithgareddau Wythnos Iechyd Meddwl Plant / Children’s Mental Health Week Activities

Diolch i aelodau ein Pwyllgor Iechyd a Lles am drefnu gweithgareddau hwyliog y bore ‘ma.

Thanks to members of our Health and Wellbeing Committee for organising fun activities this morning.

Gwasanaeth / Assembly

Diolch yn fawr i Rebecca Sparey-Taylor am gynnal gwasanaeth yn rhannu ystyr Gweddi’r Arglwydd i ni y prynhawn ‘ma.

Ewch draw i’r Eglwys i weld arddangosfa o waith celf rhai o’n disgyblion; mae pob un yn wych!

Thanks to Rebecca Sparey-Taylor for her assembly sharing the meaning of the Lord’s Prayer this afternoon.

Currently an exhibition of some of our pupils’ artwork can be found at the Church; definitely worth a visit!

Dydd Miwsig Cymru / Welsh Language Music Day

Mae heddiw yn #DyddMiwisgCymru. Diolch i Lysgenhadon Iaith yr ysgol am drefnu disgo a chyfle i bob dosbarth berfformio cân Gymraeg ar y buarth y prynhawn ‘ma.

Today is #WelshLanguageMusicDay. Thanks to our Welsh Language Ambassadors for organising a disco and the opportunity for every class to perform a Welsh song on the school yard this afternoon.