Diwrnod Sanau Od / Odd Socks Day 15.11.21

Fel rhan o wythnos gwrth fwlio cenedlaethol bydd y disgyblion yn gallu mynychu’r ysgol Dydd Llun, 15.11.21 yn gwisgo sanau od. Byddwn yn gwneud gweithgareddau gwrth fwlio ar draws yr ysgol gan ganolbwyntio ar thema genedlaethol sef ‘Un Gair Caredig’

As part of the national anti bullying week, the pupils can attend the school wearing odd socks on Monday, 15.11,21. We will be doing various anti bullying activities across the school throughout next week and concentrating on the national theme of ‘One Kind Word’.l theme of ‘One Kind Word’.