Diwrnod Shwmae Su’mae Hapus / Happy Shwmae Su’mae Day

Mae hi’n ddiwrnod Shwmae Su’mae heddiw.  Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, ar-lein neu wyneb yn wyneb!  Diwrnod perffaith i ddechrau sgyrsiau’n y Gymraeg ac i annog eraill i wneud yr un fath.
It’s Shwmae Su’mae day today.  An opportunity to have fun and share the language – in the shop, leisure centre, at work, online or face to face!  A perfect day to start your conversations in Welsh and to encourage others to do the same.
Ddoe, bu’n Llysgenhadon Iaith yn cyfarfod i drafod syniadau i hybu’r iaith Gymraeg yn yr ysgol a thu hwnt.
Yesterday, our Language Ambassadors met to discuss ideas to promote the Welsh language in the school and our community.