Diwrnod Cofio / Remembrance Day

Bore ‘ma cawsom Wasanaeth Diwrnod Cofio ar fuarth yr ysgol ac wrth y golofn gerllaw giat yr Eglwys. Roedd tri o’r plant yn dangos lluniau  pabi; un coch am y rhai a fu farw, un porffor i gofio am yr anifeiliaid gollodd eu bywydau ac un gwyn i ddangos ymrwymiad i weithio tuag at heddwch. Cawsom funud o dawelwch ac amser i fyfyrio gan orffen gyda gweddi.

This morning we had a Remembrance Day Service on the school yard and in front of the memorial. Three children held pictures of poppies; a one red for those we died, one purple to remember the animals that lost their lives and one white to represent the commitment to work towards peace. We had a minute of silence, time for reflection and finished with a prayer.