Dydd Iau / Thursday 29.6.23

Cofiwch fod fory yn ddiwrnod trosglwyddo yn yr ysgol. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu disgyblion newydd dosbarth meithrin atom ac yn gyffrous i weld pawb yn eu dosbarthiadau newydd.

Pob hwyl i ddisgyblion blwyddyn 6 yn Ysgol Glan Clwyd.

Remember that tomorrow is transition day at the school. We are looking forwards to welcoming the new nursery pupils and are also excited to see everyone in their new classes.

Good luck to the year 6 pupils attending Ysgol Glan Clwyd.